Opdrachtsverklaring

Vriendelijkheid
Wij zorgen voor een positieve aanmoedigende uitstraling
in ons woon- en werkomgeving en gaan oprecht vriendelijk
en beleefd om met de bewoners en hun familie.
Vriendelijkheid en een lach kan wonderen doen:
het kost zo weinig en doet zoveel!
Wij werken aan een veilige geborgen (t)huis.
Samen gaan we voor een “wij-gevoel” waarbij iedereen zich betrokken voelt!

(H)eerlijke zorg
Wij streven naar aangename zorg:
voor elke persoon een zorg met een hart.
Deze (h)eerlijke zorg uit zich in kwalitatieve en innoverende zorg
met een knipoog naar de toekomst.
Wij maken duidelijke afspraken zodat de bewoners en familie zich hier thuis kunnen voelen
en houden rekening met ieders persoonlijk levensverhaal.

Inspraak – samenspraak
Een open sfeer waar bewoners, familie en medewerkers inspraak hebben
is voor ons belangrijk.
We streven naar een haalbare, kwalitatieve zorg:
gericht op en vraag gestuurd door onze bewoners.
Aandacht voor lichamelijke, emotionele en spirituele ondersteuning is daarbij prioritair.
Samen willen we zorgen voor een gezellige en aangename (t)huis.

Eenvoud-respect
Onze bewoner staat steeds centraal.
We aanvaarden ieders eigenheid, ongeacht welke geloofsovertuiging, en benaderen iedereen met waardigheid, gevoeligheid, betrokkenheid en empathie. We werken aan wederzijds respect!
Op een eerlijke manier durven wij onze persoonlijke grenzen aangeven.
Wij zijn dankbaar om wat we van elkaar leren en ontvangen!

Christelijke onvoorwaardelijke liefde
In de geest en spiritualiteit van de Zusters van Maria,
die aan de oorsprong liggen van ons woonzorgcentrum is onvoorwaardelijke liefde voor elke mens
en de aandacht voor hun kleine noden,
de grootste waarde die wij willen beleven en doorgeven. In onze snel evoluerende maatschappij is echte, duurzame liefde en zorg noodzakelijk!